Kontakt
Adresa Vižinada 18a
52 447 Vižinada
Telefon +385 (0) 52 446 425
+385 (0) 52 446 102
Fax +385 (0) 52 446 424
e-mail opcina@vizinada.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak 7.00 – 15.00
Utorak 7.00 – 15.00
Srijeda 7.00 – 15.00
Četvrtak 7.00 – 15.00
Petak 7.00 – 15.00

Rad sa strankama:

Ponedjeljak 8.00 – 11.00
Utorak 8.00 – 11.00
Srijeda 13.00 – 15.00
Četvrtak ne primamo stranke
Petak 8.00 – 11.00
Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad