Kuća Maraston

KUĆA MARASTON

Kuća Maraston nastala je u razdoblju 16. – 17. stoljeća na sjevernoj strani trga, gdje je krajem 18. st. podignuta cisterna. Do danas predstavlja najvišu građevinu za stanovanje na području Općine s četiri etaže i gotovo 14 metara visine. Zgrada je nastala u doba Venecije, a za Austrougarske uprave korištena je u prizemlju i prvom katu za javne namjene. U prizemlju se nalazila pošta, a na katu lokal, odnosno između dva svjetska rata – dopolavoro. Obitelj Maraston je vodila lokal s velikim problemima tijekom dvadesetih godina 20. st. kada su fašisti više puta pokušali eliminirati neke od članova obitelji i čak zapaliti zgradu. Uz Josipa Tuntara (Giovanni Tuntar, 1882. – 1940.), gospodin Maraston je jedan od vižinadskih socijalista koji su u razdoblju fašizma bili prisiljeni napustiti rodni kraj. Tijekom Austrijske uprave, Vižinadom su upravljali socijalisti, a među njima se isticao načelnik Općine Vižinada Agostino Ritossa, čija je biblioteka (gabinetto socialista), liječnička umješnost i nadasve humanost, bila čuvena na Vižinaštini, Poreštini, Istri i šire.. Vižinada je još od 19. st. bila jedina istarska općina sa socijalističkom upravom.

Kuća Maraston sagrađena je sjeverno od sadašnje cisterne. Još čuva dvoja ulazna vrata i pripadajuće prozore izloge u prizemlju. Na katu se nalazi kameni balkon koji prati čitavu dužinu pročelja. Ima masivne kamene konzole i parapete također izvedene u domaćem kamenu. Metalnu ogradu izveli su vižinadski kovači prije Drugog svjetskog rata. Reprezentativan izgled i veličina ovog kamenog balkona zanimljiv je u tipologiji sličnih istarskih građevina iako je sasvim izvjesno složen od elemenata koji su pripadali ranijim građevinama, odnosno po uzoru na arhitektonsku kamenu plastiku nastalu prije ugradnje balkona. Konzole na kruništu krova, te način izvedbe donjeg dijela strehe s tavelicama, karakterističan je za istarsko povijesno graditeljstvo. Neke su od kamenih konzola zamijenjene u jugoistočnom dijelu krovišta sličnim drvenim nosačima. Taj je dio zgrade oštećen od požara koji je uništio banku sagrađenu za snimanje filma „Zlato za odvažne“ (Kelly's heroes). Druga banka izvedena za potrebe snimanja bila je pokretna scenografija demontirana 1970. godine. U prostor prvog kata zgrade ulazi se stubama na sjevernoj strani, a na više etaže nutarnjim drvenim stubama. Programom obnove i asanacije kuće Maraston, te Prostornim planom uređenja povijesne jezgre Vižinade (Detaljni plan uređenja DPU) planira se uređenje kuće i okoliša u koji također spada ulica i općinska parcela na sjevernoj strani ulice gdje se nekada nalazila zgrada s kamenim bunarom u dvorištu i kamenom plastikom sličnom susjednim kućama u ulici. Ta je kuća srušena u vrijeme snimanja scena za gorenavedeni holivudski film.

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad