Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada čini 11 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Vijećnici se biraju na vrijeme od četiri godine koliko im traje mandat, a funkcija vijećnika je počasna.

Sukladno Konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada, na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine, izabrani su sljedeći vijećnici:


Dokumenti:

Financiranje političkih aktivnosti

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća:


Zapisnici sa sjednica:


Godišnji izvještaj grupe birača, nositelj liste Maksimilian Ritossa:

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad