TURISTIČKA ZAJEDNICA
TURISTIČKA ZAJEDNICA  osnovana je 1995. godine, predsjednica je Gordana Bottezar. Turističko vijeće čini 7 članova, a Skupština okuplja 13 članova.  Osnovni zadaci TZ su: poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (običaji, etnološko blago, kulturno i povijesno naslijeđe) turističkog područja Općine Vižinada i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje, poticanje aktivnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost  za što kvalitetnije pružanje usluga prehrane, poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, sportskih priredaba koje pridonose obogaćivanju turističke ponude Općine, poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara zanimljivih turizmu i njihovo uključivanje u turističku ponudu, izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i Istarske županije.

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad