Novosti
26.10.2020. 23:32:02

ODLUKA

Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije na području Općine Vižinada-Visinada te radi smanjivanja rizika širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a na temelju članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 02/19-pročišćeni tekst), Načelnik Općine Vižinada-Visinada donosi sljedeću
ODLUKU

16.10.2020. 7:53:17

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2021. GODINU

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2021. GODINU U pripremi je nacrt Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

15.10.2020. 2:38:33

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA

Obavještavamo mještane da je dana 24. rujna 2020., sklopljen Ugovor o izgradnji sanitarne kanalizacije za naselja Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi-Mekiši. Investitor je IVS d.o.o. Buzet, a izvođač radova je Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Sukladno dinamičkom planu radovi će započeti u ponedjeljak 19.10.2020. godine u naselju MEKIŠI, a zatim će isti nastaviti u Filipima i drugim naseljima, a o čemu će mještani biti pravovremeno obaviješteni.

8.10.2020. 1:47:55

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE

Na  području Općine Vižinada-Visinada provesti će se akcija  preventivne deratizacije javnih površina (trovanja glodavaca) u vremenu od : 12. - 19. listopada 2020.
Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

8.10.2020. 0:39:29

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 011-01/20-01/28 URBROJ: 2167/05-01-20/5 od 28. rujna 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada.

6.10.2020. 23:09:12

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18), članka 42. Statuta Općine Vižinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 02/19 - pročišćeni tekst) i članka 4. i 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 7/20, 8/20), na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada- Visinada, Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada raspisuje Natječaj za zakup poslovnog prostora.

6.10.2020. 23:06:57

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini

Na temelju članka 7. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2020./2021. („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“ broj 08/2020), Općinski načelnik Općine Vižinada - Visinada objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

6.10.2020. 6:24:30

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na 28. sjednici održanoj 28. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada u katastarskim općinama: Donja Mirna, Sveti Vital i Vižinada KLASA: 011-01/20-01/26 URBROJ: 2167/05-01-20-7 od 06. srpnja 2020. godine i poništilo je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada KLASA: 320-01/20-01/12 URBROJ: 2167/05-01-20-1 objavljen na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Vižinada-Visinada od 30. srpnja 2020. godine.

1.10.2020. 6:06:10

Općina Vižinada proslavila svoj dan svečanim otvorenjem novog dječjeg vrtića

Općina Vižinada proslavila svoj dan svečanim otvorenjem novog dječjeg vrtića U Vižinadi je proslavljen Dan Općine i blagdan Sv. Jeronima, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća, a upriličeno je i otvorenje novog vrtića s jaslicama, čija je izgradnja krenula prije godinu dana. Unatoč pandemiji i svim preprekama koje je donijela, u predviđenim je rokovima realiziran ovaj najveći projekt u povijesti Općine Vižinada, vrijedan više od 11 milijuna kuna.

28.9.2020. 1:40:52

Poziv na 28. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 - pročišćeni tekst) i članka 12.   Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 - pročišćeni tekst), saziva se 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada, koja će se održati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada u Vižinadi, u ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine s početkom u 19,00 sati.

<<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>> 

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad