Novosti
10.4.2019. 9:54:33

OBAVIJEST O POČETKU IZRADE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

OBAVIJEST O POČETKU IZRADE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA Općina Vižinada je započela izradu Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Vižinada za razdoblje 2018.-2025. godine a za čiju su provedbu osigurana sredstva iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine (provedba tipa Operacije 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave) u iznosu od 162.500,00 kn što podrazumijeva trošak izrade Strateškog plana i trošak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.

10.4.2019. 1:30:25

Obavijest poljoprivrednicima - Sakupljanje ambalaže od zaštitnih sredstava

Obavijest poljoprivrednicima - Sakupljanje ambalaže od zaštitnih sredstava Obavještavaju se svi poljoprivrednici da je u tijeku akcija besplatnog povrata prazne ambalaže od zaštitnih sredstava.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

28.3.2019. 23:59:58

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, broj 30/19, 26. ožujka 2019.
Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019.
Na temelju članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine“ broj 144/12 i 105/15), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

27.3.2019. 6:39:48

LAG „SJEVERNA ISTRA“ OBJAVIO NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.1.1. IZ SVOJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

LAG „SJEVERNA ISTRA“ OBJAVIO NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.1.1. IZ SVOJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka 2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavila 4. LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.
 
  • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 3.04.2019. godine i traje do 3.05.2019. godine.
  • Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 676.034,62 HRK.
  • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
  • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

26.3.2019. 2:39:42

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2019. godinu

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada i članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada 04/09, 01/10 i 02/13), Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2019. godinu od 14. siječnja 2019. godine.

19.3.2019. 12:10:35

RAD MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

RAD MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA U sklopu organizacije i uspostave novog sustava gospodarenja otpadom društvo Usluga Poreč d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

7.3.2019. 4:35:55

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13- pročišćeni tekst), članka 4. i  6.  Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 6/15, 6/16, 5/17) i Odluke  Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada o namjeni poslovnog prostora KLASA: 011-01/18-01/14, URBROJ: 2167/05-01-18-5 a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada- Visinada, Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada raspisuje Natječaj za zakup poslovnog prostora.

22.2.2019. 22:59:09

Obavijest o provedbi deratizacije

Na  području Općine  Vižinada-Visinada provesti će  se akcija  preventivne  deratizacije  javnih površina (trovanja glodavaca)   u vremenu od: 25. veljače – 03. ožujka 2019.

Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

6.2.2019. 1:42:03

3. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Dana 04.02.2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ je objavila 3. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

<<<  <  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  >   >>> 

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad