Novosti
9.3.2021. 23:27:59

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 2/19-pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 3/18) te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada putem pismenog prikupljanja ponuda, KLASA: 011-01/21-01/32, URBROJ: 2167/05-01-21-7 od 25. veljače 2021. godine objavljen je 09. ožujka 2021. godine Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada.

9.3.2021. 23:24:31

U dvorištu dječjeg vrtića Vižinada djeca posadila voćke

U sklopu akcije "Zasadi drvo, ne budi panj" danas su u dvorištu dječjeg vrtića Vižinada posađene dvije trešnje i dvije jabuke. Voćke su posadila djeca iz starije vrtićke grupe uz stručnu pomoć komunalnog odjela Općine Vižinada i mentorstvo odgajateljica Jasne Beaković i Ksenije Deković. Prethodno su djeca napravila i vlastiti humus kako bi voćke brže i kvalitetnije rasle. Sadnji su se pridružili načelnik Općine Vižinada Marko Ferenac i predsjednica Općinskog vijeća Neda Šainčić Pilato koji podržavaju ovakve aktivnosti kojima se doprinosi očuvanju okoliša.

1.3.2021. 4:08:08

Priopćenje - Svako kućanstvo Općine Vižinada dobit će spremnike za odvajanje otpada

Podizanje ekološke svijesti
Svako kućanstvo Općine Vižinada dobit će spremnike za odvajanje otpada
Odvajanje otpada i briga o okolišu jedan su od prioriteta razvoja Općine Vižinada, pa je u tu svrhu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavio Općini  477 žutih i 477 plavih spremnika za odvojeno prikupljanje plastike te papira i kartona.

26.2.2021. 3:59:00

U Vižinadi uvedene nove naknade za novorođenčad i odobrene potpore gospodarstvu

Na jučerašnjoj sjednici Općinsko vijeće Općine Vižinada donijelo je niz odluka važnih za daljnji razvoj općine među kojima i odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističko razvojnog područja Paljari čime se stječu uvjeti za gradnju turističkog naselja u tom području. Osim toga Općinsko vijeće odlučilo je i o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske poljoprivrednim gospodarstvima i osobama koje su kroz protekla 2 natječaja ponudili najpovoljnije ponude, čime se stvaraju pretpostavke za daljnji razvoj poljoprivrede na području općine.

24.2.2021. 6:24:26

Poziv na 32. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 - pročišćeni tekst) i članka 12.   Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 - pročišćeni tekst), saziva se 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada, koja će se održati u četvrtak, 25. veljače 2021. godine u 18,00 sati.  Sjednica će se održati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada u Vižinadi-Visinadi.

5.2.2021. 23:14:26

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18), članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 2/19- pročišćeni tekst), članka 4. i  6.  Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 7/20, 8/20) i Odluke Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada o određivanju namjene poslovnog prostora KLASA: 011-01/20-01/31, URBROJ: 2167/05-01-20-13, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada raspisuje

28.1.2021. 6:17:29

Zapisnik sa otvaranja ponuda za Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje ponuda pristiglih po Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada KLASA: 320-01/20-01/21 URBROJ: 2167/05-01-20-1 objavljen dana 14. 12. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada. Rok za predaju ponuda istekao je 13. 01. 2021. godine, a otvaranje ponuda obavljeno je 26.01.2021. godine s početkom u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Vižinada-Visinada, Vižinada 18A, Vižinada.

28.1.2021. 2:23:22

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu

Općina Vižinada-Visinada dana 27. siječnja 2021. godine objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu sukladno Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada ("Službene novine Općine Vižinada-Visinada" broj 1/16)

22.1.2021. 4:40:35

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen 14. prosinca 2020.

Sukladno odredbama članka 7. stavak 2. Pravilnika  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 47/19) i teksta javnog natječaja je objavljenog 14. prosinca 2020. na oglasnoj ploči općine i na službenoj mrežnoj stranici, dostupno na poveznici javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj održati će se U UTORAK, 26. SIJEČNJA 2021. GODINE S POČETKOM U 16,00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI  OPĆINE VIŽINADA-VISINADA, VIŽINADA 18A, VIŽINADA.

19.1.2021. 2:28:00

“Djeca Vižinade za djecu Banovine” – Paketići dobrote predani školi u Glini i DND-u Lekenik

Paketići dobrote prikupljeni u humanitarnoj akciji “Djeca Vižinade za djecu Banovine” uspješno su dostavljeni u potresom pogođena područja i to u Glinu i Lekenik, od čega je 82 paketa predano Osnovnoj školi Glina, a 120 paketa Društvu naša djeca Lekenik koji će potom pakete donirati potrebitoj djeci.

<<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>> 

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad