Novosti
25.11.2020. 6:06:17

Zapisnik sa otvaranja ponuda za Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje ponuda pristiglih po Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada KLASA: 320-01/20-01/14 URBROJ: 2167/05-01-20-1 objavljen dana 07. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada.

20.11.2020. 6:38:45

U VIŽINADI OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN DJETETA I DJEČJIH PRAVA

20. studenoga obilježava se Međunarodni dan djeteta i dječjih prava. Tog su datuma, 1989.godine, Ujedinjeni narodi usvojili Konvenciju o pravima djeteta. Dječja prava su važna jer štite djecu i potiču poštovanje među djecom i odraslima.

17.11.2020. 20:22:11

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen 07. listopada 2020.

Sukladno odredbama članka 7. stavak 2. Pravilnika  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 47/19) i teksta javnog natječaja je objavljenog 07. listopada 2020. na oglasnoj ploči Općine i na službenoj mrežnoj stranici, dostupno na poveznici: javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj održati će se u utorak, 24. studenoga 2020. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada, Vižinada 19, Vižinada

16.11.2020. 4:19:41

Dovršena projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu jugozapadnog dijela općine Vižinada

Prošlog tjedan na sjednici Odbora za upravljanje nekretninama, komunalni sustav i prostorno uređenje Općine Vižinada održana je prezentacija glavnog projekta sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda jugozapadnog dijela Općine Vižinada koji obuhvaća područje naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići.

2.11.2020. 1:04:13

Vižinada wifi4eu

 

Besplatan pristup Internetu, Opcina Vizinada

27.10.2020. 4:53:49

OBAVIJEST

Epidemiološka situacija na području Istarske županije i u okruženju nije povoljna te ima trend pogoršanja te kako bismo sveli na minimum rizik od zaraze bolešću COVID-19 u povodu blagdana Svih svetih i Dušnog dana, a na temelju Odluke o epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite Istarske Županije od 26. listopada 2020.

27.10.2020. 4:47:00

Ograničava se rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada

Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije na području Općine Vižinada-Visinada te radi smanjivanja rizika širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a na temelju članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 02/19-pročišćeni tekst), Načelnik Općine Vižinada-Visinada donosi sljedeću
ODLUKU

26.10.2020. 23:32:02

ODLUKA

Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije na području Općine Vižinada-Visinada te radi smanjivanja rizika širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a na temelju članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 02/19-pročišćeni tekst), Načelnik Općine Vižinada-Visinada donosi sljedeću
ODLUKU

16.10.2020. 7:53:17

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2021. GODINU

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2021. GODINU U pripremi je nacrt Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

<<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>> 

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad